Regulamin

 • Osoby korzystające z rejestracji w serwisach w domenie Sadeczanin.info oświadczają, że podane przez nich dane są zgodne z prawdą a także wyrażają zgodę (oświadczając, że znane im są aktualnie obowiązujące przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych) na przetwarzanie podanych danych przez serwis Sadeczanin.info w zakresie niezbędnym do świadczenia wybranych usług.
 • Zarejestrowany użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz modyfikacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji. Poza formularzem rejestracji firm oraz formularzem w serwisie ogłoszeniowym, dane osobowe mogą być zbierane podczas konkursów oraz innych działań na łamach Sadeczanin.info.
 • Dane osobowe oraz dane firm podane w celu rejestracji w serwisach domeny Sadeczanin.info, zwłaszcza podczas rejestracji w serwisie ogłoszeń, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Dane te nie podlegają więc Polityce Prywatności.
 • Informacje zawarte w artykułach redakcyjnych w serwisie Sadeczanin.info są zgodne z opiniami ich autorów. Opinie wyrażone przez społeczność lub w materiałach na blogu nie zawsze są zgodne z opinią redakcji serwisu.
 • Serwis Sadeczanin.info nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Użytkownik powinien zachować ostrożność korzystając z ofert bądź odpowiadając na reklamę. Uwierzytelnienia reklamodawcy jest dla nas sprawą dużej wagi, lecz nie możemy odpowiadać za działania reklamodawców. Dane adresowe oraz szczegóły oferty reklamodawców są pewne w momencie publikacji.
 • Wyrażane przez użytkownika poglądy i opinie powinny mieścić się w granicach prawa.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności prawnej za poglądy oraz opinie zamieszczane przez użytkowników w sekcji komentarzy.
 • Portal ma prawo usuwać wypowiedzi i użytkowników, którzy naruszają zasady prawa / zawierają treści zabronione/, naruszają w sposób oczywisty dobre imię osób trzecich , są niezgodne z zasadami regulaminu
 • Portal ma prawo usuwać wpisy użytkowników, które w ocenie Redakcji Portalu nie odpowiadają charakterowi oraz linii redakcyjnej
 • Każda osoba ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia i czci – ochronę tą przewidują zarówno przepisy kodeksu cywilnego (art. 23, 24, 448) jak i karnego (w szczególności art. 212, 216 i inne) – ryzyko potencjalnych naruszeń obciąża użytkownika, a nie portal (patrz pkt 1)
 • Portal ma obowiązek udostępnić podane przez użytkownika dane osobowe na żądanie uprawnionych organów (np. sądu, prokuratury czy policji).
 • Portal przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.